Velkommen til

Faaborg Familie og Firmasports hjemmeside.

Faaborg Familie og Firmasport er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Under de enkelte faneblade kan du læse mere om aktiviteterne i vores forening.

Generalforsamling i Faaborg Familie og Firmasport

 

mandag d. 23. oktober 2017 kl. 19.00

 

i lokalerne på Færgevej 6A, 5600 Faaborg

 

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter.

 

2. Valg af dirigent og referent.

 

3. Beretning fra formand og udvalg.

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

5. Behandling af indkomne forslag.

 

6. Fastsættelse af kontingent.

 

7. Valg af forretningsudvalg, revisorer og suppleanter:

a) Næstformand Jeppe Hansen..................................2 år.

b) Kasserer Kaj Rasmussen.......................................2 år.

c) 2. revisor Eigil Nielsen..........................................2 år.

d) Revisorsuppleant Jørgen Ploug Hansen....................1 år.

e) 1. suppleant Poul Jespersen..................................1 år.

f) 2. suppleant Lars Dybbro (nyvalg)...........................1 år.

 

8. Indstilling til idrætsudvalgene.

Billard-aften......................................................Jeppe Hansen

Senior-billard....................................................Per Christensen

Bowling.......................................................Forretningsudvalget

Dart..................................................................Simon Bæk

 

9. Valg af repræsentant til Firmaidræt Fyn.

Knud Erik Andreasen...................................................1 år

 

10. Eventuelt

 

Bestyrelsen for

Faaborg Familie & Firmasport