Velkommen til

Faaborg Familie og Firmasports hjemmeside.

Faaborg Familie og Firmasport er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Under de enkelte faneblade kan du læse mere om aktiviteterne i vores forening.

 

GENERALFORSAMLING I FAABORG FAMILIE & FIRMASPORT

MANDAG D. 29. OKTOBER 2018 KL. 19.00

I LOKALERNE PÅ FÆRGEVEJ 6A, 5600 FAABORG

 

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af stemmeberettigede repræsentanter.
  2. Valg af dirigent og referent.
  3. Beretning fra formand og udvalg.
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af forretningsudvalg, revisorer og suppleanter:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Indstilling til idrætsudvalgene.

 

 

 

 

  1. Valg af repræsentant til Firmaidræt Fyn.

Knud Erik Andreasen…………………………………...1 år

  1. Eventuelt.

 

 

Bestyrelsen for

Faaborg Familie og Firmasport

 

 

 

Privatlivspolitik

 

a) Formand Knud Erik Andreasen

 

2 år

b) Sekretær Per Tolderlund

 

2 år

c) 1. revisor Palle Petersen

 

2 år

d) Revisorsuppleant Jørgen Ploug Hansen

 

1 år

e) 1. suppleant Poul Jespersen

 

1 år

f) 2. suppleant Lars Dybbro (nyvalg)

 

1 år

Billard - aften

 

Jeppe Hansen

Seniorbillard

 

Per Christensen

Bowling

 

Forretningsudvalget