Velkommen til

Faaborg Familie og Firmasports hjemmeside.

Faaborg Familie og Firmasport er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Under de enkelte faneblade kan du læse mere om aktiviteterne i vores forening.Faaborg Familie og Firmasport indkalder hermed til


Ordinær generalforsamling


Mandag d. 26. oktober 2020 - kl. 19.00


i foreningens lokaler på Færgevej 6 A, 5600 Faaborg


Dagsorden iflg. vedtægterne


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 19. oktober 2020.


Vel mødt!


Bestyrelsen